10/06/2018

Ochrana osobních údajů

Přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně a dobře. Ochrana vaší soukromé sféry je pro nás velmi důležitá. Níže uvedené zásady pro ochranu osobních údajů mají za úkol vás informovat o našem zacházení, shromažďování, zpracování a využití osobních údajů firmy Antik Jablonec.

Odpovědný kontakt ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR

Johann Erich Ullmann, Podhorská 738/78, 466 01 Jablonec nad Nisou

Telefon: 602 685 234

E-mail: antik [at] jaul [dot] biz

Kontaktní formulář / e-mailový kontakt / telefonní hovory

Účel zpracování dat / právní podklad: S osobními údaji, které nám přenecháte při vyplnění kontaktních formulářů, při telefonickém kontaktu nebo prostřednictvím e-mailu, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje používáme výhradně za účelem zpracování vašeho dotazu. Právním podkladem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Příjemce / kategorie příjemců: Zásadně vylučujeme předávání dat třetím osobám.
Pokud je v individuálním případě nutné předání vašich osobních údajů, budete o tom předem informováni a požádáni o váš souhlas.

Doba trvání uložení / kritéria pro stanovení doby trvání uložení: Všechny osobní údaje, které nám doručíte při dotazech (podněty, chvála nebo kritika) prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, smažeme nebo bezpečně anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od poskytnutí finální odpovědi.

Použití cookies

Na těchto webových stránkách se používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které náš webový server zašle při návštěvě těchto webových stránek do vašeho koncového zařízení (PC, notebooku, smartphonu nebo tabletu) a zde se uloží ve vámi používaném internetovém prohlížeči. Používané cookies mohou splňovat různé funkce.

Můžete váš prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o umístění cookies. Použití cookies tak bude pro vás transparentní. Prohlížeč přitom můžete nastavit tak, aby obecně neakceptoval žádné cookies nebo zakázal některá cookies jednotlivých poskytovatelů. Chceme vás však upozornit na to, že se tím může podle okolností omezit funkčnost těchto webových stránek.

Vaše příslušná práva

Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo bezplatně si vyžádat informace o osobních údajích k vaší osobě, které jsou uloženy u firmy Antik Jablonec.

Navíc máte při splnění zákonných předpokladů právo na opravu (čl. 16 GDPR), výmaz (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů.

Pokud se zpracování údajů zakládá na čl. 6 odst. 1 e) nebo f) GDPR, náleží vám podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku. Jestliže vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebude toto zpracování napříště prováděno, pokud odpovědná osoba neprokáže závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad zájmem subjektu údajů

Jestliže jste sami poskytli zpracovaná data, náleží vám právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud se zpracování údajů zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete souhlas kdykoliv s účinností do budoucna odvolat, aniž by tím byla dotčenost oprávněnost dosavadního zpracování.

Ve výše uvedených případech, v případě dotazů nebo stížností se prosím písemně nebo e-mailem obraťte na kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů.

Máte přitom právo na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.